Disclaimer

Deze website is eigendom van:

Structuro (handelsnaam van Van Veldhuisen staal & montage B.V.)
De Spil 24
3774 SE Kootwijkerbroek

Telefoon: +31 (0)6-53290453
E-mail: info@structuro.nl
KvK: 67659950

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van onze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wesselshoek B.V. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze site. Mocht je onjuistheden tegen komen in de informatie op onze website, dan vragen wij je om ons dit zo snel mogelijk te laten weten.

De inhoud van onze site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van onze website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website.

Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van onze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoekers.

De website kan links bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Arnhem.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op.